Портфолио


Няма изображение
Флаш интро за Фирма Аполониан Арх

Използвани инструменти:
Adobe Photoshop CS2, Macromedia Flash 8

Изработка на анимирано флаш интро за начало на уеб сайта на фирма Аполониан Арх. Интрото е завършено в началото на 2011 г.
ВижБанер Реклама

Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение
Няма изображение